Suna acum: 0735.056.055
0722.378.331
0742.616.192
Audit energetic
Auditul energetic este operațiunea prin care se identifică principalele caracteristici termice ale construcției și ale instalațiilor aferente acesteia. În cadrul unui audit energetic se analizeaza rezultatele obținute prin analiza termică a clădirii și se stabilesc soluții tehnico-financiare de reabilitare și/sau modernizare termică a a construcției și a instalațiilor aferente acesteia. Elementele necesare alegerii soluțiilor de reabilitare și/sau modernizarea clădirii sunt prezentate în cadrul unui raport de audit energetic.

Când este necesar Auditul energetic?

• Atunci când clădirea intră intr-un proces de reabilitare termica a anvelopei sau a instalațiilor acesteia

• Atunci când se fac modificări importante ale clădirii și i se schimbă destinația. Auditul energetic este solicitat prin Certificatul de urbanism.

Etapele principale de realizare a auditului energetic
1. Analiza termică și energetică a clădirii

2. Elaborarea certificatului de performanță energetică

3. Redactarea Raportului de Audit Energetic

Studii de specialitate
• Studii privind posibilitatea montarii / utilizarii unor sisteme alternative de producere a energiei
• Studii legate de evaluarea potențialului energetic local al surselor regenerabile de energie (solar, eolian, biomasa, microhidro)
• Audit energetic - pentru proiecte de reabilitare, finantate prin programe europene